Prihvaćen projekt bilateralne suradnje s Biotehničkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani

Na Natječaju za sufinanciranje hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata za 2023.-2025. prihvaćen je projekt bilateralne suradnje s Biotehničkim fakultetom, Odjelom za biologiju, Sveučilišta u Ljubljani, pod nazivom “Vinova loza, virusi i mikorizne gljive – analize kompleksnog međudjelovanja“. Nositelji su suradnici na Myco Grape projektu: dr. sc. Katarina Hančević s hrvatske strane i doc. dr. sc. Matevž Likar sa slovenske strane. Glavni cilj projekta je nastaviti i unaprijediti suradnju dva tima kroz uzajamne posjete i usavršavanja, tijekom kojih će se zajednički raditi na aplikaciji različitih statističkih metoda u detaljnoj analizi međuodnosa vinove loze, patogenih i korisnih mikroorganizama.

Stručno usavršavanje u Torinu

Tijekom zimskog perioda 2022., dr. sc. Tomislav Radić posjetio je Laboratorij za biologiju interakcija biljaka, kojeg vodi dr. sc. Raffaella Balestrini na Institutu za održivu zaštitu biljaka u Torinu, Italija. Tamo je tijekom tri tjedna pod vodstvom stručnjaka stekao metodološka znanja u određivanju ekspresije gena vezanih za odgovor biljke na mikorizni status. Dr. sc. Radić će stečena znanja i vještine prenijeti svom matičnom timu na Institutu za jadranske kulture gdje će se raditi na uvođenju metodologije ekspresije gena u rutinsku uporabu na projektu Myco Grape u svrhu razumijevanja interakcije vinove loze i mikroorganizama.

Doktorand Emanuel Gaši pohađao je trotjednu obuku koja se održala od 28. studenog do 16. prosinca 2022. u Laboratoriju za funkcionalnu genomiku, Instituta za održivu zaštitu biljaka u Torinu, Italija. Pod vodstvom dr. Giorgia Gambina stekao je znanja o detekciji i relativnoj kvantifikaciji virusa u različitim tkivima vinove loze primjenom kvantitativne PCR metodologije u stvarnom vremenu. Stečena znanja će biti primijenjena na matičnom institutu u daljnjem radu sa qPCR uređajem u stvarnom vremenu nabavljenom u okviru “MYCO GRAPE” projekta.

Dobrodošli u tim

Istraživačkom timu našeg projekta su se pridružila još dva ugledna znanstvenika: prof. Vicent Arbona i dr. sc. Miguel Gonzalez-Guzman, s Universitat Jaume I, Castello de la Plana, u Španjolskoj. Njihova ekspertiza je fiziologija i biokemija biljaka izloženih stresnim uvjetima. Na ovom projektu će se fokusirati na dinamiku hormona vinove loze uslijed interakcije s arbuskularnim mikoriznim gljivama i virusima. Veselimo se novouspostavljenoj suradnji i očekujemo zanimljive rezultate!

Europska noć istraživača 2022

Europska noć istraživača 2022

U petak, 30. rujna 2022., održana je Europska noć istraživača. U Marmontovoj ulici, posjetitelji su mogli otkriti zanimljive informacije o mikrobiološkom svijetu koji oblikuje život vinove loze. Posjetiteljima smo pokazali simptome virusnih bolesti loze, mikorizne gljive na korijenu loze, ali i puno drugih interaktivnih sadržaja prikladnih za sve uzraste.

Vidimo se i dogodine na Noći istraživača!

Prikupljanje uzoraka i prve analize

Nakon opsežnih priprema eksperimenata, koje su uključivale ožiljavanje bezvirusnih reznica loze, postavljanje infrastrukture u kontroliranim uvjetima, sukcesivno inokuliranje dva tipa virusnih inokuluma i dva tipa inokuluma arbuskularnih mikoriznih gljiva, došlo je i vrijeme prikupljanja prvih uzoraka i dobivanja preliminarnih rezultata. Analize čitavog niza fizioloških, biokemijskih i molekularnih parametara su u tijeku i na našem Institutu i kod suradnika u Osijeku, Torinu, Ljubljani i Valenciji.

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2022

Naš projekt se predstavio na Festivalu znanosti 2022., čija je glavna tema ovaj put bila – ŽIVOT. Doktorand Emanuel Gaši, mag. oecol., je brojnim slušateljima na originalan i zanimljiv način objasnio kako mikroorganizmi čine nosivi stup života i u kojim su sve međuodnosima sa svim drugim organizmima. Predavanje „Nevidljivi život Mediterana – mikroorganizmi kao nosivi stup života“ je prvo Emanuelovo javno predstavljanje teme istraživanja u kojima sudjeluje na ovom HRZZ projektu, veselimo se nadolazećima …

Nacjepljivanje loza s virusnim materijalom

Prije no što se loza počela buditi iz “zimskog sna”, stručnjaci u navrtanju posjetili su naš staklenik i nacijepili virusom inficirane biljne materijale na bezvirusne vinove loze metodom “chip budding”. Uspješnost prijenosa virusne infekcije ćemo ispitati za dva mjeseca.

Nakon cijepljenja, tegle su razmještene na mjesto na kojem će provesti ostatak trajanja eksperimenta.

Određivanje virusnog statusa u lozi

Metodom RT-PCR utvrdili smo prisutnost virusnih izolata u vinovoj lozi koju ćemo koristiti kao izvor infekcije za naše loze u stakleniku. Ispitano je nekoliko loza iz vinograda i izabrane su jedinke koje sadrže jedan virus (GLRaV-3) i jedinke koje sadrže mješavinu pet virusa (GFkV, GVA, GLRaV-3, GLRaV-2 i GPGV). Ispitane vinove loze će poslužiti u sljedećoj fazi postavljanja eksperimenta – infekciji odabranih tretmana sa predviđenim virusnim inokulumom.