Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2022

Naš projekt se predstavio na Festivalu znanosti 2022., čija je glavna tema ovaj put bila – ŽIVOT. Doktorand Emanuel Gaši, mag. oecol., je brojnim slušateljima na originalan i zanimljiv način objasnio kako mikroorganizmi čine nosivi stup života i u kojim su sve međuodnosima sa svim drugim organizmima. Predavanje „Nevidljivi život Mediterana – mikroorganizmi kao nosivi stup života“ je prvo Emanuelovo javno predstavljanje teme istraživanja u kojima sudjeluje na ovom HRZZ projektu, veselimo se nadolazećima …

Nacjepljivanje loza s virusnim materijalom

Prije no što se loza počela buditi iz “zimskog sna”, stručnjaci u navrtanju posjetili su naš staklenik i nacijepili virusom inficirane biljne materijale na bezvirusne vinove loze metodom “chip budding”. Uspješnost prijenosa virusne infekcije ćemo ispitati za dva mjeseca.

Nakon cijepljenja, tegle su razmještene na mjesto na kojem će provesti ostatak trajanja eksperimenta.

Određivanje virusnog statusa u lozi

Metodom RT-PCR utvrdili smo prisutnost virusnih izolata u vinovoj lozi koju ćemo koristiti kao izvor infekcije za naše loze u stakleniku. Ispitano je nekoliko loza iz vinograda i izabrane su jedinke koje sadrže jedan virus (GLRaV-3) i jedinke koje sadrže mješavinu pet virusa (GFkV, GVA, GLRaV-3, GLRaV-2 i GPGV). Ispitane vinove loze će poslužiti u sljedećoj fazi postavljanja eksperimenta – infekciji odabranih tretmana sa predviđenim virusnim inokulumom.

Prezentacija projekta “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa”

U sklopu predavanja koja organizira Institut za jadranske kulture “Predavanja petkom u 13”, dr. sc. Tomislav Radić predstavio je istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost: “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa”. Dr. Radić je svojoj publici približio pojam arbuskularne mikorize, upoznao ih sa ustrojem eksperimentalnog dijela projekta, istaknuo važnost ove teme na globalnoj i regionalnoj skali i dao odgovore na brojna zanimljiva pitanja koja su se pojavila tijekom rasprave.

Provjera kolonizacije korijena vinove loze arbuskularnim mikoriznim gljivama

U jedinkama vinove loze koje smo inokulirali mikoriznom gljivom Rhizophagus irregularis, provjerili smo uspješnost kolonizacije korijena. Mikroskopijsko kvantificiranje smo proveli primjenom svjetlosnog mikroskopa. Sa zadovoljstvom možemo reći kako su gotovo sve jedinke vinove loze kolonizirane, a stopa kolonizacije u prosjeku je veća od 90 %. Ovaj set biljaka je spreman za sljedeću fazu eksperimenta.

Na fotografijama plavo su obojane hife, vezikule i arbuskule, strukture arbuskularne mikorizne gljive Rhizophagus irregularis

Metodološka radionica „Određivanje ekspresije odabranih gena vinove loze”

U razdoblju od 19. do 22. rujna dr. Raffaella Maria Balestrini, suradnica na projektu, je na Institutu za jadranske kulture održala internu metodološku radionicu o određivanju ekspresije odabranih gena na qPCR uređaju. Na radionici smo s realnim uzorcima prošli kroz sve korake koji su potrebni za uspješnu relativnu kvantifikaciju ekspresije gena. Uvod u metodologiju ovog tipa analiza će biti od velike koristi u daljnjem napretku projekta.

UVODNI SASTANAK PROJEKTA

U prostorijama Instituta za jadranske kulture u Splitu, 16. i 17. rujna održali smo uvodni sastanak projektnog tima. Voditelj projekta je suradnicima iz Slovenije, Italije i Hrvatske predstavio ciljeve projekta, detaljan projektni plan i pojedinačne aktivnosti suradnika. Raspravljalo se o postavkama istraživanja, ali ponajviše o aktivnostima koje su pred nama. U ugodnoj atmosferi, izmjenjivale su se ideje i prijedlozi koji će zasigurno pomoći u uspješnoj realizaciji projekta.


Dr. sc. Raffaella Maria Balestrini je 17. rujna održala predavanje pod nazivom „AM fungi and grapevine: from biodiversity to functional aspects“, na kojem je predstavila vrijedna znanja o interakciji mikoriznih gljiva s vinovom lozom, upotpunjena vlastitim rezultatima dobivenim kroz dugogodišnje iskustvo u istraživanjima arbuskularne mikorizne simbioze.

Radujemo se nastavku suradnje. Saluti! Na zdravje! Živjeli!

Instalacija qPCR uređaja i obuka za njegovo korištenje

U sklopu projekta smo nabavili i instalirali qPCR uređaj CFX96 Bio-rad. Aplikacijska specijalistica zastupnika Bio-rad firme je održala radionicu s obukom njegovog korištenja i održavanja te obrade podataka u pripadajućem Maestro programskom paketu, za što su polaznici dobili i certifikat o edukaciji. Analizama na novom uređaju planiramo uvesti u naš rad nove metode kvantifikacije mikroorganizama u biljnom tkivu i ekspresije odabranih gena.

Novi suradnik na projektu

Projektu se pridružio novi član tima – doktorand Emanuel Gaši. Zaposlen je u sklopu projekta HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Diplomirao je 2021. na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, studij Znanosti o okolišu. Na istom fakultetu upisat će Doktorski studij biologije. Njegova tema istraživanja će biti interakcije mikoriznih gljiva, virusa i vinove loze.

Dobro nam došao!

Natječaj za radno mjesto asistenta na projektu

Rok za prijavu: 11.7.2021.

Tražimo jednu osobu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u Zavodu za biljne znanosti, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, za rad na HRZZ projektu „Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa – MYCO GRAPE“, HRZZ-IP-2020-02-8397, na određeno vrijeme od 4 godine. Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda ili biotehnologija
  • ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na „Doktorski studij biologije“ (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pročitajte detaljnije na poveznici (radno mjesto broj 1).