Pridruživanje COST Akciji

Tomislav Radić, voditelj MYCO GRAPE projekta, pridružio se COST Akciji – CA22142 – Beneficial root-associated microorganisms for sustainable agriculture (ROOT-BENEFIT). ROOT-BENEFIT će ojačati europski istraživački kapacitet i vodstvo na korisnim mikroorganizmima povezanim s korijenjem, te olakšati prijenos znanja socio-ekonomskim akterima i inkluzivnost prema europskim i mediteranskim zemljama. Više informacija o ovoj Akciji možete pročitati u dokumentu ili posjetite web stranicu ROOT-BENEFIT.

ICVG – izlaganja

Na ICVG kongresu predstavili smo dva postera u sklopu MYCO GRAPE projekta. Plakati su vezani uz interakciju mikoriznih gljiva, virusa vinove loze i biljne fiziologije s naglaskom na fotosintetsku aktivnost vinove loze. Također, istražena je kvantifiacija GRPSaV virusa u različitim tkivima vinove loze u ovisnosti o mikoriznom statusu loze. Kolega Mate Čarija također je pred znanstvenom zajednicom održao izlaganje o fiziologiji vinove loze zaražene virusom iznijevši zanimljive rezultate.

ICVG 2023

Na kongresu u Grčkoj, održala se 20. konferencija Međunarodnog Vijeća za Proučavanje Virusa i Bolesti Nalik Virusima u Vinovoj Lozi u Solunu. Tamo je mikrobiološki tim Instituta za Jadranske Kulture i Melioraciju Krša predstavio dva postera i jedno oralno izlaganje. U narednim objavama će te moći pročitati više o rezultatima koje smo prezentirali znanstvenoj zajednici.

1st European GREEN Konferencija

‘Tim ‘MYCO-GRAPE’ sudjelovao je na prvoj EU-GREEN konferenciji u Vodicama (Hrvatska), održanoj 24. svibnja. Predstavili smo poster “Arbuskularne mikorizne gljive i promjene parametara izmjene plinova na vinovoj lozi (Vitis vinifera L.) uzrokovane virusnom infekcijom”. Konferencija je bila savršeno vrijeme za susret s kolegama i uspostavljanje novih kontakata.’

Festival znanosti 2023.

“Priroda i društvo” tema je ovogodišnjeg Festivala znanosti, koji se širom Hrvatske događa od 2003. godine te je i dalje najveća manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj. Doktorand Emanuel Gaši će u sklopu Festivala održati predavanje “Društveni život biljaka: kako biljke komuniciraju?” i time predstaviti jednu od tema kojima se naš projekt bavi. http://novosti.krs.hr/festival-znanosti-na-institutu/

Obranjena tema doktorske disertacije

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu Doktorskog studija Biologije, doktorand Emanuel Gaši, mag. oecol., je 27. ožujka 2023. održao Seminar II, tj. obranio temu doktorske disertacije. Predloženi naslov je „Potencijal arbuskularnih mikoriznih gljiva da mijenjaju odgovor vinove loze (Vitis vinifera L.) na zarazu virusima“. Bravo i sretno u daljnjem tijeku izrade disertacije!

Prihvaćen projekt bilateralne suradnje s Biotehničkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani

Na Natječaju za sufinanciranje hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata za 2023.-2025. prihvaćen je projekt bilateralne suradnje s Biotehničkim fakultetom, Odjelom za biologiju, Sveučilišta u Ljubljani, pod nazivom “Vinova loza, virusi i mikorizne gljive – analize kompleksnog međudjelovanja“. Nositelji su suradnici na Myco Grape projektu: dr. sc. Katarina Hančević s hrvatske strane i doc. dr. sc. Matevž Likar sa slovenske strane. Glavni cilj projekta je nastaviti i unaprijediti suradnju dva tima kroz uzajamne posjete i usavršavanja, tijekom kojih će se zajednički raditi na aplikaciji različitih statističkih metoda u detaljnoj analizi međuodnosa vinove loze, patogenih i korisnih mikroorganizama.

Stručno usavršavanje u Torinu

Tijekom zimskog perioda 2022., dr. sc. Tomislav Radić posjetio je Laboratorij za biologiju interakcija biljaka, kojeg vodi dr. sc. Raffaella Balestrini na Institutu za održivu zaštitu biljaka u Torinu, Italija. Tamo je tijekom tri tjedna pod vodstvom stručnjaka stekao metodološka znanja u određivanju ekspresije gena vezanih za odgovor biljke na mikorizni status. Dr. sc. Radić će stečena znanja i vještine prenijeti svom matičnom timu na Institutu za jadranske kulture gdje će se raditi na uvođenju metodologije ekspresije gena u rutinsku uporabu na projektu Myco Grape u svrhu razumijevanja interakcije vinove loze i mikroorganizama.