Sažetak

Za arbuskularne mikorizne gljive (AMF) je dokazano da imaju potencijal smanjiti biotički stres kod biljaka i aktivirati mikorizom-induciranu otpornost. Međutim, postoje značajna nerazjašnjena pitanja o učinkovitosti AMF zaštite protiv biljnih virusa, a na vinovoj lozi takva istraživanja nisu rađena. U ovom projektu ćemo se baviti funkcionalnom interakcijom između vinove loze, AMF i virusa, imajući na umu sljedeće: globalnu važnost vinogradarstva, visok afinitet vinove loze za arbuskularnu mikoriznu simbiozu, potencijal AMF da ublaži biotički stres i nedostatak istraživanja o interakcijama biljaka, AMF i virusa na drvenastim poljoprivrednim kulturama. Kako bismo razjasnili postojeće nejasnoće o funkcionalnoj interakciji između vinove loze, AMF i virusa te procijenili potencijal AMF da mijenja virusnu infekciju vinove loze, postavit ćemo dva staklenička eksperimenta i jedan podeksperiment. Ciljevi projekta su: 1. odrediti kako pred- i postinokulacija s AMF utječe na fiziološke i molekularne odgovore vinove loze na virusnu infekciju, 2. kvantificirati vremensku i prostornu dinamiku virusne infekcije nakon cijepljenja, u ovisnosti o mikoriznom statusu lozne podloge, 3. istražiti može li zajednička mikorizna mreža između bezvirusne i virusom inficirane vinove loze biti signalni put upozorenja na viruse, 4. osnažiti znanstveni kapacitet Instituta za jadranske kulture uvođenjem funkcionalne genomike u njegova istraživanja interakcija između biljaka i mikroorganizama. Okrupnjivanje istraživanja ćemo postići uspostavom suradnje između četiri istraživačke institucije iz Hrvatske, Slovenije i Italije. U svjetlu održive poljoprivrede i nužnosti razvitka novih alata, od interesa je procijeniti korist upotrebe AMF u integriranom upravljanju zaštitom vinove loze od  virusa.