ICVG 2023

Na kongresu u Grčkoj, održala se 20. konferencija Međunarodnog Vijeća za Proučavanje Virusa i Bolesti Nalik Virusima u Vinovoj Lozi u Solunu. Tamo je mikrobiološki tim Instituta za Jadranske Kulture i Melioraciju Krša predstavio dva postera i jedno oralno izlaganje. U narednim objavama će te moći pročitati više o rezultatima koje smo prezentirali znanstvenoj zajednici.