Stručno usavršavanje u Torinu

Tijekom zimskog perioda 2022., dr. sc. Tomislav Radić posjetio je Laboratorij za biologiju interakcija biljaka, kojeg vodi dr. sc. Raffaella Balestrini na Institutu za održivu zaštitu biljaka u Torinu, Italija. Tamo je tijekom tri tjedna pod vodstvom stručnjaka stekao metodološka znanja u određivanju ekspresije gena vezanih za odgovor biljke na mikorizni status. Dr. sc. Radić će stečena znanja i vještine prenijeti svom matičnom timu na Institutu za jadranske kulture gdje će se raditi na uvođenju metodologije ekspresije gena u rutinsku uporabu na projektu Myco Grape u svrhu razumijevanja interakcije vinove loze i mikroorganizama.

Doktorand Emanuel Gaši pohađao je trotjednu obuku koja se održala od 28. studenog do 16. prosinca 2022. u Laboratoriju za funkcionalnu genomiku, Instituta za održivu zaštitu biljaka u Torinu, Italija. Pod vodstvom dr. Giorgia Gambina stekao je znanja o detekciji i relativnoj kvantifikaciji virusa u različitim tkivima vinove loze primjenom kvantitativne PCR metodologije u stvarnom vremenu. Stečena znanja će biti primijenjena na matičnom institutu u daljnjem radu sa qPCR uređajem u stvarnom vremenu nabavljenom u okviru “MYCO GRAPE” projekta.