Doktorand Emanuel Gaši pohađao je trotjednu obuku koja se održala od 28. studenog do 16. prosinca 2022. u Laboratoriju za funkcionalnu genomiku, Instituta za održivu zaštitu biljaka u Torinu, Italija. Pod vodstvom dr. Giorgia Gambina stekao je znanja o detekciji i relativnoj kvantifikaciji virusa u različitim tkivima vinove loze primjenom kvantitativne PCR metodologije u stvarnom vremenu. Stečena znanja će biti primijenjena na matičnom institutu u daljnjem radu sa qPCR uređajem u stvarnom vremenu nabavljenom u okviru “MYCO GRAPE” projekta.